Aktualności

Broszurka o Głównym Sanktuarium Amona dostępna online!

Broszurka o Głównym Sanktuarium Amona już dostępna online. Można ją pobrać TUTAJ.

Sezon wiosenny 2018

Pod koniec marca rozpocznie się wiosenny sezon prac w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Prace egiptologiczne skupione będą w Dolnym Portyku Południowym, Kompleksie Kultu Królewskiego oraz w Południowym Pomieszczeniu Amona, a konserwatorskie na północnym ozyriaku Dolnego Portyku Północnego. Kontynuowany będzie również projekt świątyni Totmesa I. Sezon potrwa miesiąc. Zdjęcia z prac będzie można znaleźć na naszym fanpage'u na Facebooku - TUTAJ.

Plansze i broszurka-przewodnik z okazji otwarcia Głównego Sanktuarium Amona

Z okazji otwarcia Głównego Sanktuarium Amona, w poprzedzającym je Portyku Ptolemejskim umiejscowione zostały dwie plansze informacyjne dla turystów, autorstwa dr. Franciszka Pawlickiego (tekst) oraz Anastazji Golijewskiej (projekt plansz). Ponadto, wydana została broszurka-przewodnik po sankturaium (Z.E.Szafrański - redaktor, F. Pawlicki - tekst, A. Golijewska - projekt). Plansze oraz broszurka zostały zasponsorowane przez Ambasadę Polski w Kairze.

 

 

Broszurka-przewodnik po Głównym Sanktuarium Amona (Z.E. Szafrański, F. Pawlicki, A. Golijewska)

 

Plansza nr 1 (F. Pawlicki, A. Golijewska)

Plansza nr 2 (F. Pawlicki, A. Golijewska)

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Misja Hatszepsut życzy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Uroczyste otwarcie kolejnych części świątyni dla zwiedzających - Portyku Ptolemejskiego oraz Głównego Sanktuarium Amona

Main Sanctuary of Amun, phot. M. Jawornicki

(fot. M. Jawornicki)

 

9 grudnia 2017 roku w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari odbędzie się uroczystość z okazji udostępnienia kolejnych części zabytku dla zwiedzających - Portyku Ptolemejskiego oraz Głównego Sanktuarium Amona.

Gospodarzami uroczystości są Ministerstwo Starożytności Egiptu, reprezentowane przez Ministra Starożytności, prof. Chaleda el-Enani, oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, reprezentowane przez dr. hab. prof. UW Tomasza Waliszewskiego, Dyrektora Centrum, przy udziale Ambasadora RP, JE pana Michała Murkocińskiego oraz Gubernatora Luksoru, pana Mohameda Badra.
CAŚ UW reprezentować będzie dyrektor Centrum dr hab. prof. UW Tomasz Waliszewski, a także dyrektor Stacji Badawczej w Kairze dr Artur Obłuski oraz kierownik Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari dr Zbigniew E. Szafrański.
Sanktuarium Amona-Re położone jest pośrodku zachodniej ściany Górnego Festiwalowego Dziedzińca Świątyni Hatszepsut. Wejście dostępne jest z Portyku Ptolemejskiego poprzez granitowy portal, dokładnie na przedłużeniu linii wyznaczonej przez rampy dolnego i środkowego tarasu. Główne Sanktuarium składa się z Sali na Barkę oraz Sali Posągu z trzema kaplicami. Pierwsze z pomieszczeń jest najbardziej okazałe z całego kompleksu. Na ścianach bocznych tej sali przedstawiono najważniejszy moment odbywającego się tu rytuału – spoczywającą na postumencie barkę bóstwa, która przybywała tutaj rokrocznie niesiona na ramionach kapłanów ze świątyni w Karnaku. W ścianach tych wbudowane były także nisze na posągi rodziny królewskiej, która dzięki czemu uczestniczyła w kulcie wraz z bóstwem. W kolejnym pomieszczeniu, w Sali Posągu, gdzie znajdował się posąg Amona-Re, przeprowadzano najważniejsze rytuały związane z kultem tego boga. Posąg oświetlony był światłem słonecznym dzięki systemowi świetlików umieszczonych ponad nadprożami wejść do Sali na Barkę i Sali Posągu. Pośrodku ścian północnej i południowej ulokowano wejścia do wąskich kaplic poświęconych bogom Wielkiej Dziewiątki Heliopolitańskiej, dzięki czemu przeprowadzane rytuały obejmowały symbolicznie nie tylko obszar Teb. Ostatnim pomieszczeniem jest tzw. Sanktuarium Ptolemejskie, którego obecny kształt pochodzi z okresu panowania Ptolemeusza VIII Euergetesa II.

Kolejny grant dla Misji Hatszepsut!

Narodowe Centrum Nauki przyznało grant PRELUDIUM na projekt Ewy Józefowicz "Ściana zachodnia Portyku Obelisków świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w wymiarze historycznym, ideologicznym i rytualnym". Celem naukowym projektu jest teoretyczna rekonstrukcja oryginalnego wyglądu zachodniej ściany Portyku Obelisków (Południowego Dolnego Portyku) oraz interpretacja znaczenia jej dekoracji. Unikalne sceny transportu dwóch obelisków i ich ustawienia w Karnaku oraz rytuał fundacyjny świątyni Dżeser-dżeseru można interpretować w wymiarze historycznym (wydarzenia, przeprowadzone prace, zaangażowane osoby, identyfikacja obelisków), ideologicznym (legitymizacja władzy Hatszepsut przez stawianie i rozbudowę świątyń, powody stawiania obelisków, ich solarny, ozyriański i regeneracyjny charakter, znaczenie lokalizacji scen jako element programu dekoracyjnego świątyni) i rytualnym (uroczystości przy ustawianiu obelisków i przy fundowaniu świątyni). Kompleksowe studia nad zachodnią ścianą Portyku Obelisków są konieczne do zrozumienia roli portyku w programie dekoracyjnym świątyni Hatszepsut, jego znaczenia ideologicznego oraz przedstawionych w nim wydarzeń historycznych i rytuałów, a projekt dostarczy nowych danych we wszystkich tych wymiarach

Przygotowania do udostępnienia kolejnej części świątyni dla zwiedzających

Trwają prace nad przygotowaniem do udostępnienia kolejnej części świątyni dla zwiedzających - Portyku Ptolemejskiego oraz Głównego Sanktuarium Amona. Inżynier-konstruktor Misji, Mieczysław Michiewicz, wraz z Sayedem Tg i raisem Ragabem Yaseenem montują platformę nad oryginalnym wejściem do sanktuarium. Uroczyste otwarcie nowej trasy zwiedzania planowane jest na początek grudnia 2017 roku. 

 

 

Więcej zdjęć można obejrzeć na fanpage'u Misji na Facebooku - TUTAJ.

Sezon zimowy 2017 już rozpoczęty!

11 października 2017 rozpoczął się kolejny sezon prac w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Sezon ten będzie poświęcony głównie kompleksowej dokumentacji Górnego Dziedzińca, Północnego Pomieszczenia Amona oraz Portyku Puntu. Planowane jest uzupełnienie dokumentacji rysunkowej, fotograficznej oraz skanowanie 3D. Ponadto kontunuowane będą projekty związane z Misja Hatszepsut - prace na północnym Asasifie (więcej TUTAJ) oraz w magazynie z blokami ze świątyni Totmesa III. Sezon potrwa do połowy grudnia. Serdecznie zapraszamy do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, gdzie będziemy relacjonować postępy prac.

Grant Dialog dla Misji Hatszepsut!

Projekt Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW „Nowoczesna dokumentacja w badaniach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Egipt): tworzenie, zarządzanie, udostępnianie” autorstwa Jadwigi Iwaszczuk został laureatem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG” wpisując się w dwa obszary działań: „Doskonałość naukowa” i „Humanistyka dla rozwoju”. 

Projekt pod kierownictwem Jadwigi Iwaszczuk (IKŚiO PAN) ma na celu uzupełnienie dokumentacji Misji, tak istotne wobec niestabilnej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, stworzenie trójwymiarowego modelu świątyni Hatszepsut dla celów badawczych i popularyzacyjnych, a także stworzenie bazy danych, w ramach której zebrane zostaną wszystkie osiągnięcia misji. Zostanie utworzone zatem nowoczesne narzędzie zarządzania zarówno danymi pozyskanymi w trakcie prac, jak i samymi pracami. Baza danych „Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari / Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari” umieszczona w internecie (częściowo w otwartym dostępie) stanie się podstawowym źródłem wiedzy o tej świątyni. Umożliwi detaliczne studia i pozwoli na weryfikację opublikowanych tez badaczom zagranicznym, dla których dostęp do dokumentacji był do tej pory utrudniony z uwagi na konieczność osobistej wizyty w archiwach. Dodatkowo, baza danych będzie pomocna w reagowaniu na potrzeby konserwatorskie i miejscem współpracy i komunikowania się członków misji.

 

Seminarium w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Serdecznie zapraszamy na jutrzejsze seminarium w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, organizowanym przez Ośrodek Badań nad Świątynią Egipską. Prelegentami będą dr Zbigniew E. Szafrański, kierownik Misji, oraz dr A. Ćwiek. Seminarium poprowadzi prof. K. Myśliwiec. Poniżej plakat ze streszczeniami wystąpień oraz szczegółami semnarium: