Projekt Asasif

Polska Ekspedycja Archeologiczna do Północnego Asasifu. Projekt Asasif

 

Północny Asasif to nazwa skalnego stoku, który stanowi naturalną kontynuację, w kierunku wschodnim, północnej ściany skalnego amfiteatru Deir el-Bahari. Badania ekspedycji CAŚ UW na tym terenie rozpoczęły się w 2013 roku.

 

Prace koncentrują się na grobowcach wykutych w skale, datowanych na okres Średniego Państwa, wykorzystywanych intensywnie również w czasach późniejszych. Celem projektu jest rekonstrukcja złożonej historii tej części Teb Zachodnich na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania nekropoli w czasach Średniego Państwa.

 

Prace CAŚ UW obejmują 9 kompleksów grobowych, których powstanie datowane jest na czasy panowania Nebhepetra Mentuhotepa II oraz kolejnych królów XI i XII dynastii. Niemalże wszystkie z tych grobowców należały do najwyższych rangą urzędników, co znalazło odzwierciedlenie w ich architekturze, dekoracji i wyposażeniu grobowym.

 

 

Kompleksowe prace archeologiczne i epigraficzne, a także działania konserwatorskie i rekonstrukcyjne prowadzone są w dwóch dekorowanych grobowcach, Chetiego (TT 311) i Meru (TT 240), położonych na zachodnim i wschodnim krańcu stoku Północnego Asasifu. Kolejne grobowce badane przez Ekspedycję, o numerach MMA 509a, MMA 511, MMA 512, TT 314, MMA 514 i MMA 515, położone są w centralnej części tego terenu, a odkrywane w nich materiały pozwalają rekonstruować rozwój tej części nekropoli oraz relacje pomiędzy pochowanymi w nich urzędnikami. Ostatnim z obecnie badanych grobowców jest masowy grób MMA 507, zlokalizowany na zachodnim krańcu Asasifu Północnego, w którym spoczęły szczątki około 60 poległych w bitwie żołnierzy.   

 

W większości grobowców na tym terenie znaleziono pozostałości pochówków datowanych na Trzeci Okres Przejściowy i Okres Późny. Oprócz tego, jeden grobowców satelitarnych (MMA 514a) został ponownie użyty w czasach 18. Dynastii, podczas gdy przestrzeń innego grobowca (TT 240) została wykorzystana w charakterze eremu przez mnichów w okresie wczesnochrześcijańskim.  

 

 

W ramach Projektu Asasif, oprócz prac archeologicznych i egiptologicznych, prowadzone są również studia specjalistyczne: architektoniczne, ceramologiczne, z zakresu antropologii fizycznej, archeozoologii i traseologii. Istotną częścią prac Ekspedycji jest konserwacja i rekonstrukcja oryginalnego programu dekoracyjnego w grobowcach Chetiego i Meru.

 

 

 

 

Grobowiec Meru (przekrój)(MMA 517/TT 240)(wyk. M. Caban)

 


Kierwonik projektu: dr Anastasiia Stupko-Lubczynska

Kontakt: a.stupko-lubcz@uw.edu.pl;  pm.chudzik@uw.edu.pl

 

https://pcma.uw.edu.pl/2018/01/05/29877/

https://www.facebook.com/projektasasif


 Bibliografia:

2021 Ragazzoli, Ch., Secondary epigraphy in the North Asasif tombs: The "restoration label" of Paser in Khety's tomb TT 311, year 17 of Ramesses II, in: P. Chudzik, Z.E. Szafrański (eds.), Deir el-Bahari Studies 3. Polish Archaeology in the Mediterranean 30 (1), pp. 215-242

 

2021 Stupko-Lubczynska A., What an artist saw: Tracing the local iconographic tradition for the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, in: P. Chudzik, Z.E. Szafrański (eds.), Deir el-Bahari Studies 3. Polish Archaeology in the Mediterranean 30 (1), 2021, pp. 187-214.

 

2020 Chudzik, P., Middle Kingdom tombs from the North Asasif cemetery: field seasons 2018/2019 and 2020, Polish Archaeology in the Mediterranean 29/2, 167–191

 

2020 Stupko-Lubczynska A., Decorated burial chamber of Meru (TT 240) at North Asasif: some remarks on the layout, Polish Archaeology in the Mediterranean 29/2, 207–219

 

2020, Campbell, R.A., The human remains from Tomb MMA 514 In North Asasif, Polish Archaeology in the Mediterranean 29/2, 193-205

 

2019, Campbell, R.A., Human remains from the Tomb of Khety (MMA 508/TT 311) in North Asasif, Polish Archaeology in the Mediterranean 28/2, 157–173

 

2018, Chudzik, P., Middle Kingdom tombs of Asasif: archaeological fieldwork in 2017, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 183–194

 

2018, Campbell, R.A., Human remains from Tomb MMA 514 in North Asasif: preliminary assessment, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 195–201

 

2017, Chudzik, P., Middle Kingdom tombs from Asasif: work in the 2015/2016 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 185–198

 

2017, Chudzik, P., Caban, M., Observations on the Architecture of the Tomb of Horhotep in Western Thebes, Études et Travaux XXX, 221–229

 

2016, Chudzik, P., Middle Kingdom tombs in Asasif: archaeological activities in 2015, Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 289–301

 

2016, Chudzik, P. Tajemnice egipskich grobowców/Secrets of Egyptian tombs, Wrocław

 

2016, Chudzik, P., A unique royal mortuary temple and exceptional private complexes. The architecture of the Nebhepetre Mentuhotep II monument reflected in the funerary structures of high officials at Thebes, (w:) M. Ullmann (red.), 10. Ägyptologische Tempeltagung: Ägyptische Tempel zwischen Normierung und Individualität. München, 29.31. August 2014, Wiesbaden: 71–80

 

2015, Chudzik, P., The tombs of Asasif: archaeological exploration in the 2013/2014 season, Polish Archaeology in the Mediterranean 24/1, 239–246      

 

 


 Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne   |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań