Badania

  Badania prowadzone przez lata na terenie świątyni Hatszepsut pozwalają dziś na zarysowanie wyraźnych kierunków badawczych realizowanych w ramach Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari.

  Celem, na którym obecnie skupiają się prace misji jest dokumentacja i rekonstrukcja poszczególnych części świątyni na całym jej terenie, od alei procesyjnej po Górny Taras. Największym i najważniejszym projektem są studia nad Kompleksem Kultu Królewskiego, najlepiej zachowaną tego typu konstrukcją na terenie Egiptu, dzięki czemu możliwe będzie w przyszłości zrekonstruowanie tej części budowli i udostępnienie jej do zwiedzania. Trwają tutaj także badania architektoniczne oraz prowadzane są prace konserwatorskie.

  Istotne są także badania nad odtworzeniem historii budowli, również w okresie, gdy przestała już pełnić funkcję budowli sakralnej stając się cmentarzyskiem,  a następnie gdy powstał w tym miejscu klasztor koptyjski. W ramach największego obecnie projektu archeologicznego „Deir el-Bahari w Trzecim Okresie Przejściowym” prowadzona jest dokumentacja pochodzących z obszaru Deir el-Bahari zabytków z tego okresu znajdujących się obecnie w muzeach świata, a także studia nad materiałem znalezionym w czasie wykopalisk prowadzonych na terenie świątyni.

  Wszystkie badania prowadzone intensywnie na terenie całej świątyni zakończą się udostępnieniem wyników w postaci publikacji.

  Świątynia Hatszepsut jest przez cały czas monitorowana pod względem stabilności konstrukcji, a także stanu zachowania budowli. Prace konserwatorskie na terenie świątyni prowadzone są więc we wszystkich tych miejscach, które wymagają interwencji z uwagi na zły stan zachowania.

 

 

dr Zbigniew Szafrański

Kierownik  misji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań