Badania wykopaliskowe na terenie Dolnego Dziedzińca Świątyni Hatszepsut

Wykopaliska na Dolnym Dziedzińcu Świątyni Hatszepsut - S.1/12-Exc.2013-B.1. Fot. D.F. Wieczorek  Projekt badań wykopaliskowych jest kontynuowany od wiosny 2011 roku jako część szerszego programu badawczego Polsko-Egipskiej Misji Archeologicznej i Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Projekt poświęcony jest sukcesywnie prowadzonym badaniom archeologicznym całego terenu Dolnego Dziedzińca Świątyni. Pierwotnie głównym zadaniem projektu było przeprowadzenie badań archeologicznych tylko wąskiego odcinaka terenu na Dolnym Dziedzińcu Świątyni, po jego północnej stronie, wzdłuż obecnie znajdującego się tam współczesnego chodnika. Dolny Dziedziniec Świątyni Hatszepsut - S.1/11 podczas badań archeologicznych. Fot. D.F. WieczorekCelem było rozpoznanie stanu zachowania stratygrafii archeologicznej oraz sprawdzenie czy prze-trwały do dziś jakiekolwiek świadectwa mogące potwierdzić istnienie w tym miejscu oryginalnej alei sfinksów z czasów Hatszepsut. Dolny Dziedziniec Świątyni Hatszepsut - S.2/11 podczas badań archeologicznych. Fot. D.F. Wieczorek
  W kolejnych sezonach prace wykopaliskowe były kontynuowane nie potwierdzając pierwotnego założenia, ujawniając jednocześnie ślady dużej aktywności wykopaliskowej w początkach XX wieku z dostrzeganymi świadectwami dewastacji stanowiska w tym czasie. Dolny Dziedziniec Świątyni Hatszepsut - S.1/12-Exc.2013 podczas badań archeologicznych. Fot. D.F. WieczorekNiemniej jednak, jak się okazało, znaczna część wschodniej partii Dolnego Dziedzińca pozostała nietknięta z częściowo zachowanymi oryginalnymi nawarstwieniami archeologicznymi. Obecnie archeologiczne badania wykopaliskowe są kontynuowane w północno-wschodniej części Dolnego Dziedzińca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace wykopaliskowe, Dawid F. Wieczorek. Fot. W. WojciechowskiDokumentacja na stanowisku, Dawid F. Wieczorek. Fot. P. Czerkwiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kierownik projektu: Dawid F. Wieczorek

Współpracownicy: Piotr Czerkwiński (sezon 2011), Agnieszka Niemirka, Agata Smilgin (sezon 2012), Piotr Sójka (sezon 2013)

Kontakt: dawidfwieczorek@wp.pl 


 

 

 


Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań