Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari

Składanie bloków z górnych partii ścian Kaplicy Hatszepsut. Fot. K. Braulińska

Główny projekt:

Kompleks Kultu Królewskiego w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari

 

Subproject:

Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari

 

 

  Projekt Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari ma na celu dokumentację, teoretyczną rekonstrukcję i merytoryczne opracowanie reliefów zdobiących ściany dwóch kaplic. 

  Projektem objęte są rozbudowane sceny stołu ofiarnego przedstawione na ścianach północnej i południowej w Kaplicy Hatszepsut, sceny uboju bydła umieszczone na jej ścianie wschodniej oraz fryzy ofiar w Kaplicy Totmesa I. Przedstawienia te należą do najlepiej zachowanych przykładów królewskich scen ofiarnych, które swą klasyczną formę uzyskały w czasach V dynastii.

  Studia nad reliefami objętymi projektem składają się z dwóch faz: skompletowania i opracowania ich dokumentacji rysunkowej oraz formalnej i merytorycznej analizy przedstawień.
  Bloki z przedstawieniem ofiar przydzielone do górnych partii ścian Kaplicy Hatszepsut. Fot. K. BraulińskaPrzyjęta metoda dokumentacji polega na sporządzaniu przerysów w skali 1:1 bez-pośrednio z materiału zabytkowego. Uzyskane rysunki są następnie skanowane i opracowywane w systemie wektorowym przy użyciu programu CorelDraw. Uzupełnieniem dokumentacji reliefów zachowanych in situ będą przerysy bloków dekorowanych pochodzących ze zniszczonych partii ścian, które przechowywane są w lapidariach świątyni Hatszepsut i w kolekcjach muzealnych.

  Studia nad reliefami objętymi projektem składają się z dwóch faz: skompletowania i opracowania ich dokumentacji rysunkowej oraz dokonania formalnej i merytorycznej analizy przedstawień.
Szczególną uwagę poświęca się różnicom zauważalnym w scenach ofiarnych świątyni Hatszepsut w stosunku do ich „kanonicznej” postaci, poświadczonej dla okresów wcześniejszych. Dzięki tym studiom możliwe będzie uchwycenie zmian zachodzących na przestrzeni tysiąca lat w niezmiennym – wydawało by się – motywie ikonograficznym.

Podczas pracy nad projektem rekonstrukcji górnej partii północnej ściany Kaplicy Hatszepsut. Fot. K. BraulińskaUzupełnieniem dokumentacji reliefów zachowanych in situ jest dokumentacja bloków dekorowanych pochodzących ze zniszczonych partii ścian, przechowywanych na terenie świątyni oraz w zbiorach muzealnych (m. in. w Muzeum Luwru w Paryżu i Muzeum Brytyjskim w Londynie). Nowe bloki pochodzące ze ścian dwóch Kaplic zostały odkryte w trakcie wykopalisk prowadzonych przez polską misję w ostatnich latach. Studia nad projektem rekonstrukcji górnej partii ścian Kaplicy Hatszepsut. Fot. K. BraulińskaDokumentacja rysunkowa, zawierająca teoretyczną rekonstrukcję niezachowanych partii ścian dwóch Kaplic, stanowić będzie jednocześnie projekt rekonstrukcji wykorzystujący oryginalne bloki dekorowane zdeponowane na terenie świątyni. Dokumentacja ścian w Kaplicy Hatszepsut. Fot. A. NiemirkaUstalenie pierwotnej lokalizacji tych bloków umożliwi w dalszej perspektywie umieszczenie tego materiału zabytkowego w jego oryginalnym kontekście.

  Powstałe w wyniku prac nad projektem opracowanie dokumentacji rysunkowej stanowić będzie gotowe do druku plansze, które wraz z opra-cowaniem merytorycznym wejdą w skład monografii poświęconej Zes-połowi Kultu Królewskiego.

  Plansze przygotowane na potrzeby publikacji, zawierające teoretyczną re-konstrukcję niezachowanych in situ partii ścian dwóch Kaplic, stanowić będą jednocześnie projekt rekonstrukcji wykorzystujący oryginalne bloki dekorowane zdeponowane na terenie świątyni.

 

 

Bibliografia:

 

Stupko, A., Cranes in the Chapel of Hatshepsut at Deir el-Bahari. Study on Representations, EtudTrav XXIII (2010), pp. 157-178.

Stupko-Lubczynska, A., The Chapel of Hatshepsut as an Inspiration for the Theban Tombs Decoration: the Case of TT 39 (Puyemre), EtudTrav XXVI (2013), pp. 653-677.  

Stupko-Lubczynska, A., Inscribed Vessels Represented in the Chapel of Hatshepsut at Deir el-Bahari?, EtudTrav XXVII (2014), pp. 405-420 

Stupko-Lubczynska A., On the Question of So-called Amun-vases: Observations from the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Etudes et Travaux 28 (2015), pp. 158–189

 

Stupko-Lubczynska A., Iunmutef and Thoth In The Chapel Of Hatshepsut at Deir el-Bahari – an Unusual Motif Incorporated into Typical Offering Scenes, pp. 129–154, in: Ullmann M. (ed.), 10. Ägyptologische Tempeltagung: Ägyptische Tempel zwischen Normierung und Individualität. München, 29.–31. August 2014, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016.

 

Stupko-Lubczynska A., Reading the Offering Procession in the Chapel of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Studien zur Altägyptischen Kultur 46 (2017), pp. 223–246.

 

Stupko-Lubczynska A., Masters and apprentices at the Chapel of Hatshepsut: towards an archaeology of ancient Egyptian reliefs, Antiquity, First View (2021), pp. 1–18. https://doi.org/10.15184/aqy.2021.103

 

 

Monografia:

 

Stupko-Lubczynska A., Offering scenes in the Chapel of Hatshepsut. Diachronic Development of their Composition and Content, [=Deir el-Bahari VII], IKŚiO PAN, Artibus Mundi Foundation, Warsaw, 2016

 

 


Kierownik projektu: dr Anastasiia Stupko-Lubczynska

Dokumentaliści: Maria Mathia, Grażyna Zborowska, Paul Barford, Mariusz Caban

Kontakt: a.stupko-lubcz@uw.edu.pl


 

W okresie 2012 - 2017 projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr umowy DEC-2012/05/D/HS3/03680.

 


  

 


Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań