Mapa zniszczeń w Kaplicy Hatszepsut

  Ważnym projektem jaki realizowano w Kaplicy Hatszepsut było wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, czyli mapy zniszczeń. Dokumentacja ta jest podstawą do opracowania wniosków i programu konserwatorskiego dla Kaplicy Hatszepsut.
  Zaobserwowano m.in. takie rodzaje zniszczeń i zjawisk zachodzących w obrębie lica ścian i bloków: zniszczone lico bloków, złuszczona powierzchnia, różnorakie nawarstwienia, zaplamienia, powierzchniowe przebarwienia kamienia oraz różnego rodzaju wtórne uzupełniania. Zanotowano występowanie kilku rodzajów starożytnych zapraw. W wielu przypadkach forma bloków została uzupełniona zaprawą w miejscach, gdzie już w starożytności blok został uszkodzony. Występują również zaprawy, tynki, pobiały i polichromie koptyjskie.
  Mapa zniszczeń pozwoliła określić jakość i ilość prac konserwatorskich jakie należy przeprowadzić w kaplicy.

  

Mapa zniszczeń w Kaplicy Hatszepsut, ściana wschodnia

  


Uczestnicy projektu: Teresa Dziedzic, Aleksandra Brzozowska, Mieczysław Michiewicz, Rajmund Gazda, Maria Lulkiewicz, Maria Gąsior

Kontakt: teresa.dziedzic@pwr.wroc.pl


 

 

 


 Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań