Rekonstrukcja architektury Kompleksu Kultu Królewskiego

Westybul Kaplicy Hatszepsut


  Prace obejmowały badania architektoniczne, których efektem końcowym będzie teoretyczna rekonstrukcja architektury Kompleksu Kultu Królewskiego. Skoncentrowane były w Westybulu Tuthmosisa I i w Westybulu Kaplicy Hatszepsut. Badania prowadzone były in situ oraz wykonano analizę bloków proponowanych do uzupełnienia ścian westybulów. Przeprowadzono teoretyczną symulację (obliczenia) wytrzymałości proponowanych architrawów pod względem przenoszenia obciążeń i wytrzymałości.

 

  


Kierownik projektu: Teresa Dziedzic

Kontakt: teresa.dziedzic@pwr.wroc.pl


  

 


 Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne   |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań