Graffiti hieratyczne w świątyni królowej Hatszepsut

Fot. M. Barwik  Od czasu wielkich odkryć u schyłku XIX wieku wiadomo było, że obszar Deir el-Bahari był miejscem, gdzie zlokalizowano pochówki przedstawicieli tebańskiego kleru oraz członków rodzin arcykapłanów Amona z czasów XXI dynastii. W odróżnieniu od innych obszarów nekropoli tebańskiej w rejonie tym odnotowano dotychczas niewiele graffiti, które można byłoby powiązać z tak intensywną aktywnością pracowników nekropoli. Nowe inskrypcje odkryte w ostatnich latach w świątyni królowej Hatszepsut wypełniają w znacznym stopniu tę lukę, pozwalając częściowo ustalić chronologię tych działań, a przede wszystkim dostarczając bogatego materiału prozopograficznego.
  Brak jakichkolwiek inskrypcji z tego okresu w głównej części świątyni Hatszepsut może świadczyć, że świątynia zachowała jeszcze wtedy swoje funkcje kultowe, choć pracownicy nekropoli mieli z pewnością dostęp do dolnych partii świątyni, sąsiadujących z terenem, na którym prowadzone były prace związane z przygotowaniem pochówków. Nowe teksty wskazują na szczególne nasilenie prac w schyłkowym okresie panowania króla Psusennesa I, władcy XXI dynastii. Wśród osób udokumentowanych w niedawno odnalezionych graffiti pojawiają się miedzy innymi imiona synów Butehamona, skryby królewskiej nekropoli z przełomu XX i XXI dynastii, jak również imię jego wnuka Nespaneferhora, który także pełnił urząd skryby nekropoli.

Bibliografia:

 

Barwik, M., The Twilight of Ramesside Egypt. Studies on the History of Egypt at the End of the Ramesside Period, Warsaw 2011.
Barwik, M., A Priestly Family from Abydos at Deir el-Bahari, MDAIK 66 (2010), pp. 13-18.
Barwik, M., Ancient restorers in the Hatshepsut temple at Deir el-Bahari in the light of newly found graffiti, EtudTrav XXVI (2013), pp. 96-101.
Barwik, M., A unique “tourist” inscription in the Hatshepsut temple at Deir el-Bahari, EtudTrav XXVIII, w druku.

 

 


Kierownik projektu: Mirosław Barwik

Kontakt: mbarwik@uw.edu.pl


 

 


Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań