Słowa kluczowe
Muzeum
Numer muzealny

fot. M. Jawornicki

 

 

 

 

Katalog obiektów muzealnych zbiera wszystkie obiekty znalezione na terenie

świątyni Hatszepsut a należące dziś do różnych kolekcji muzealnych świata.

 

 

UWAGA!

Katalog jest dopiero w budowie i kolejne obiekty będą do niego dodawane stopniowo.