Rekonstrukcja architektury Kompleksu Kultu Solarnego

Ołtarz Solarny

 

  Projekt dotyczy architektury i teoretycznej rekonstrukcji ołtarza słonecznego w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari i jest podsumowaniem badań architektonicznych prowadzonych od 2002 roku. Wyniki studiów umożliwiły przedstawienie hipotez dotyczących obecności na ołtarzu stołu ofiarnego lub stołu i dwóch obelisków.
  Ołtarz słoneczny to jeden z kilku elementów architektonicznych w zespole poddany szczegółowym badaniom. Jako podstawowy obiekt dziedzińca w Kompleksie Kultu Słonecznego, największy znany w architekturze egipskiej, był wielokrotnie opisywany i opracowywany zarówno pod względem archeologicznym jaki i epigraficznym, a także architektonicznym. Jednak nigdy wcześniej nie przedstawiono hipotez pierwotnego wyglądu ołtarza.

 

Rys. T. Dziedzic

 

Rys. T. Dziedzic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:

 

Dziedzic, T., The Solar Altar in the Hatshepsut temple at Deir el-Bahari, Polish Archaeology in the Mediterranean XXII (Research 2010) (2013), pp. 635-649.  

 


Kierownik projektu: Teresa Dziedzic

Kontakt: teresa.dziedzic@pwr.wroc.pl


 

   


 Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań