Projekt zabezpieczenia Górnej Kaplicy Anubisa

Stan przed realizacją zabezpieczenia kaplicy

 

  Do 2002 roku skalne sklepienie kaplicy Anubisa osłaniała tymczasowa konstrukcja drewniana w postaci dwuspadowego stromego dachu, krokwiowo-jętkowego ze spadkiem ~ 45° (100%). Krokwie z drewna iglastego o przekroju 8/8 cm w rozstawie co 90 cm były oparte na drewnianych podwalinach o przekroju 12/18 cm, które wsparte były z jednej strony na koronie północnego muru Dziedzińca Słonecznego, a z drugiej na mocno zerodowanym zboczy skalnym. Poszycie dachu stanowiły gęsto rozmieszczone drewniane łaty o przekroju 4/4 cm. Pokrycie zewnętrzne dachu stanowiły maty plecione z włókien z liści palmowych.

 Rys. M. Michiewicz

  Konstrukcja zadaszenia była w bardzo złym stanie technicznym, a pokrycie zewnętrzne uszkodzone, z licznymi ubytkami, postrzępione na krawędziach okapowych dachu. Nie spełniała funkcji ochronnej dla Kaplicy Anubisa, stanowiła już tylko atrapę zadaszenia nad tym obiektem. 

  

Założenia projektowe zabezpieczenia i zadaszenia kaplicy


  W 1999r. wykonano projekt techniczny zadaszenia Górnej Kaplicy Anubisa, które miało spełniać następujące funkcje fizyczno-techniczne:
- Ochrona przed opadami deszczu i od spływu wody z przyległego zbocza skalnego,
- Ochrona od dynamicznego upadku odłamków skalnych ze znacznej wysokości oraz niekontrolowanego zasypania rumoszem skalnym z przyległego zbocza,
- Bezpieczne przeniesienie obciążenia od projektowanego zasypania rumoszem konstrukcji zadaszenia o wysokości około 1,5 m,
- Zapewnienie możliwości przewietrzania przestrzeni pomiędzy górną powierzchnią sklepienia kaplicy a osłaniającą konstrukcją zadaszenia,
- Osłona od wpływów zmiennych temperatur, wykraplania się pary wodnej i promieniowania UV.

 

Górna Kaplica Anubisa - realizacja projektu. Fot. T. Kaczor

Górna Kaplica Anubisa - realizacja projektu. Fot. M. Jawornicki

 

 

Bibliografia:

 

Kaczor, T., Michiewicz, M., Restoration work in the Solar Kult Complex in the Temple Hatshepsut in Deir el-Bahari, Polish Archaeology in the Mediterranean XIX (Reports 2007) (2010), pp. 278-284.   ♦

 

 


Uczestnicy projektu: Teresa (Kaczor) Dziedzic, Mieczysław Michiewicz

Kontakt: teresa.dziedzic@pwr.wroc.pl


 

 

  


Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań