Projekt zabezpieczenia płyt stropu i architrawów Westybulu Kaplicy Hathorwraz z zadaszeniem

Widok zabezpieczenia płyt i architrawów nad Westybulem Kaplicy Hathor. Fot. M. Jawornicki  W sezonie 2012/2013 i 2013/2014 prace skoncentrowane były na wykonaniu projektu i realizacji osłony płyt stropowych z korytem odwadniającym oraz ekspozycją ściany zachodniej drugiej Sali Hypostylowej Kaplicy Hathor. Podstawą do wykonania tego projektu była dokumentacja powykonawcza zabezpieczenia płyt stropu i architrawów Westybulu Kaplicy Hathor.
  Projekt zakładał wykonanie zabezpieczenia w postaci dachu z lekkich płyt warstwowych nad płytami stropowymi Westybulu Kaplicy Hathor oraz po jego północnej i południowej stronie.
W tym celu założono wykorzystanie istniejącego wzmocnienia stropu Westybulu, które wykonano w sezonach 2010/2011 i 2011/2012.
  Kolejny etap zabezpieczenia Kaplicy Hathor zakładał wykonanie połaci dachowej z płyt warstwowych, dla których podparciem będzie konstrukcja podwieszenia kamiennych płyt stropowych. Lekki dach będzie chronił płyty stropowe przed nadmiernym nagrzaniem, pyłem oraz wodą deszczową. Woda opadowa odprowadzana będzie do koryta schowanego za ścianką kolankową zamykającą zadaszenie od strony wschodniej. Koryto zostanie zakończone przelewem po południowej stronie, odprowadzającym nadmiar wody znad Kaplicy. Projektowana objętość koryta, przy zakładanych opadach maksymalnych rzędu 20 mm, zakłada odparowanie nadmiaru wody.
  Projekt osłonięcia obejmował jednocześnie swoim zasięgiem obszar zasypu po północnej i południowej stronie Westybulu Kaplicy Hathor. Zadaszenie w tych rejonach również wykonane z płyt warstwowych zaprojektowano na nowej konstrukcji drewnianej.

 

Rzut projektowanego zabezpieczenia. Rys. A. BrzozowskaPrzekrój przez projektowane zabezpieczenie. Rys. A. Brzozowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Uczestnicy projektuMieczysław Michiewicz, Aleksandra Brzozowska, Mariusz Caban, Marta Grzegorek


 

 

  


Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań