Kompleks Kultu Królewskiego w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari

Sceny rytuałów celebrowanych w kaplicy królowej Hatszepsut. Fot. M. Barwik  Prace epigraficzne oraz dokumentacyjne w Kompleksie Kultu Królewskiego prowadzone są od kilku lat przez zespół kierowany przez dr hab. Mirosława Barwika (Instytut Archeologii UW) jako kontynuacja projektu realizowanego w latach 90-tych ubiegłego stulecia przez Janusza Karkowskiego. W skład zespołu wchodzą: dr Olga Białostocka – opracowująca sceny zdobiące dziedziniec zespołu, dr Teresa Dziedzic (Politechnika Wrocławska) – odpowiedzialna za opracowanie architektoniczne, dr Edyta Kopp (Wydział Orientalistyczny UW) – opracowuje westybul kaplicy Hatszepsut, oraz dr Anastasiia Stupko-Lubczyńska –  opracowuje sceny przygotowywania i składania ofiar, umieszczone na ścianach kaplicy Hatszepsut. Prace dokumentacyjne realizowane są przy udziale Mariusza Cabana (architekt i rysownik), Macieja Jawornickiego (fotograf) i Marka Puszkarskiego (rysownik).
  Celem badań jest przygotowanie projektu rekonstrukcji oraz publikacja zespołu położonego w południowej części górnego tarasu świątyni. Kaplice kultu Hatszepsut oraz Tutmozisa I, znajdujące się w obrębie zespołu, były miejscem celebrowania rytuałów kultu pośmiertnego królowej oraz jej ojca, faraona Tutmozisa I. Zespół kultowy obejmuje ponadto trzy nisze zlokalizowane w westybulu poprzedzającym kaplicę królowej Hatszepsut, oraz niewielkich rozmiarów dziedziniec stanowiący wejście do tej części świątyni.
  Teksty zapisane na ścianach pomieszczeń wchodzących w skład zespołu zaczerpnięte zostały między innymi z Księgi Umarłych oraz ze starszych zbiorów tekstów grobowych – Tekstów Sarkofagów oraz Tekstów Piramid. Na stropie kaplicy ofiarnej Hatszepsut umieszczona została kompilacja tekstów opisujących pośmiertną wędrówkę zmarłej władczyni poprzez 12 godzin dnia i 12 godzin nocy. Teksty tzw. „Rytuału Godzin”, składające się na pierwszą część tej kosmograficznej kompozycji, są najstarszą z zachowanych do naszych czasów wersji tego zbioru tekstów.


Południowa część sklepienia kaplicy ofiarnej królowej Hatszepsut z tekstami „Rytuału Godzin”. Fot. M. Jawornicki, opracowanie J. Kościuk

 

Bibiliografia:

 

Barwik, M., The so-called “Stundenritual” from Hatshepsut’s Temple at Deir el-Bahari, [in:] Eyre, C.J. (ed.), Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptogists, Cambridge 3-9 Sept. 1995, Leuven 1998, pp. 109-117.
Barwik, M., Deir el-Bahari. The Temple of Queen Hatshepsut, Season 2001, PAM XIII, Reports 2001 (2002), pp. 191-200.  
Białostocka, O., Nome Procession from the Royal Cult Complex in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, EtudTrav XXVII (2014), w druku.
Karkowski, J., Pharaoh in the Heb-Sed Robe in the Hatshepsut’s Temple at Deir el-Bahari, EtudTrav XIX (2001), pp. 81-112.
Stupko-Lubczyńska, A., The Chapel of Hatshepsut as an Inspiration for the Theban Tombs Decoration. The Case of TT 39 (Puyemre), EtudTrav XXVI (2013), pp. 653-677.  

 


Kierownik projektu: Mirosław Barwik

Uczestnicy projektu: Olga Białostocka, Edyta Kopp, Anastasiia Stupko-Lubczyńska (egiptolodzy), Teresa Kaczor, Mariusz Caban (architekci), Maciej Jawornicki (fotograf), Marek Puszkarski (rysownik)

Kontakt: mbarwik@uw.edu.pl


 

 


 

Podprojekty:

 

 

 

 

Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari

 

 

 


 

 

 


Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne Projekty  konserwatorskie i architektoniczne  |  Raporty  |  Historia badań