Rekonstrukcja dekoracji westybulu kaplicy Hatszepsut

Blok ze ściany wschodniej westybulu kaplicy Hatszepsut (fot. M. Jawornicki)

Główny projekt:

Kompleks Kultu Królewskiego w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari

 

Podprojekt: 

Rekonstrukcja dekoracji westybulu kaplicy Hatszepsut

 

Egiptologiczne studia nad dekoracją westybulu kaplicy Hatszepsut są częścią projektu opracowania pomieszczeń Kompleksu Kultu Królewskiego koordynowanego przez dr hab. Mirosława Barwika (Instytut Archeologii UW), który kontynuuje prace wykonane wcześniej przez dr hab. Janusza Karkowskiego (IKSIO PAN).

Westybul kaplicy Hatszepsut był pomieszczeniem zadaszonym i otwartym od strony północnej. Całość dekoracji wykonano w reliefie wypukłym. Głównym motywem trzech ścian westybulu była procesja bogów. Na ścianie południowej tematyka ta została rozszerzona o przedstawienia Hatszepsut i Totmesa III oraz bogini Hathor. Centralnymi elementami ściany zachodniej było wejście do kaplicy Hatszepsut i znajdująca się nad nim scena przedstawiająca siedzącego na tronie Totmesa III w podwójnym pawilonie heb-sed.

Schemat dekoracji ścian z czasów Hatszepsut jest zaciemniony przez zmiany i zniszczenia dokonane kolejno przez Totmesa III, następnie za czasów Echnatona, a finalnie przez rekonstrukcje postamarneńskie. Jednakże ogólnie odwołuje się on do dekoracji pomieszczenia o takiej samej funkcji znanego ze świątyń przy piramidach królewskich Starego i Średniego Państwa (tzw. square antechamber). Na uwagę zasługują nowe motywy, jak kiosk na ścianie południowej czy przedstawienie w pawilonie heb-sed nad portalem ściany zachodniej.

Blok z fragmentem procesji bogów z zachowaną restauracją postamarneńską (fot. M. Jawornicki)

 

Ściany pomieszczenia nie zachowały się w całości, ale możliwe jest ich uzupełnienie blokami lub ich fragmentami pochodzącymi z prowadzonych wykopalisk. Ściana zachodnia i wschodnia są wspólne dla westybulu i dziedzińca kompleksu. Studia egiptologiczne nad dekoracją westybulu pozwalają zrekonstruować rozmieszczenie architrawów w westybulu.
Celem projektu jest dokumentacja, rekonstrukcja i publikacja dekoracji ścian westybulu.

 

Blok z dolnego rejestru ściany południowej westybulu kaplicy Hatszepsut (fot. M. Jawornicki)

 

Bibliografia:


Karkowski, J., The Arrangement of the Architraves in the Hatsheosut’s Temple at Deir el Bahari, EtudTrav XIII, 1983, 140-153.
Karkowski, J., Pharaoh in the Heb-Sed Robe in the Hatshepsut’s Temple at Deir el-Bahari, EtudTrav XIX, 2001, 81-112.
Kopp, E., Reconstruction work in the Vestibule of the Chapel of Hatshepsut, PAM 19, Reports 2007, Warszawa 2010, 273-277. 

Kopp, E., The Motif of the Kiosk during the First Half of the 18th Dynasty, w: G. Rosati, M.C. Guidotti (red.), Proceedings of the XI International Congress of Egyptologists, Florence Egyptian Museum, Florence 23-30 August 2015, Archaeopress Egyptology 19, Oxford 2017, 313-317.

 


Kierownik projektu: dr Edyta Kopp
Zakład Egiptologii, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Współpraca: Dorota Czerwik (rysownik), Teresa Dziedzic (architekt), Maciej Jawornicki (fotograf), Marek Puszkarski (rysownik), Katarzyna Szantroch (rysownik).
Kontakt: edyta.kopp@uw.edu.pl


Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne   |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań