Projekt inwentaryzacji zabytków z polskich wykopalisk w świątyni Hatszepsut


Sarah Fortune podczas przeglądania zabytków    Projekt zakłada digitalizację inwentarzy zabytków znalezionych podczas polskich wykopalisk w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Każdy zabytek wprowadzany jest do nowo zaprojektowanego elektronicznego ogólnego inwentarza oraz do bazy danych danej kategorii zabytków. Przy każdym obiekcie sprawdzane i wpisywane są wszystkie zebrane wcześniej informacje. Jeśli dany obiekt był między czasie szerzej badany, wówczas jego opis jest uzupełniany.

    Projekt jest w trakcie realizacji, jego celem jest przeniesienie tradycyjnie prowadzonej dokumentacji do wersji elektronicznej oraz uzupełnianie jej w każdym sezonie o nowo znalezione zabytki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kierownik projektu: Sarah Fortune

Kontakt: houseoffortune@rogers.com


 

 

 

 


Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne   |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań