Projekt dokumentacji dipinti budowlanych na terenie Świątyń Hatszepsut i Tuthmosisa III w Deir el-Bahari

  Począwszy od sezonu wykopaliskowego 2005/2006 roku Projekt Dokumentacji Dipinti Budowlanych na terenie Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari jest prowadzony jako część szerszego programu badawczego Polsko-Egipskiej Misji Archeologicznej i Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Fragment L.1/08-NWall. Fot. W. WojciechowskiW ramach współpracy z bliźniaczą Polską Misją Świątyni Tuthmosisa III w Deir el-Bahari, w 2011 roku zasięg prac archeologicznych i epigraficznych projektu rozszerzono także na teren sąsiedniej świątyni, gdzie rozpoznano analogiczny materiał. Głównym celem projektu jest dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i opisowa dipinti budowlanych. Dipinti budowlane to, krótkie notatki zapisane czerwoną farbą pismem hieratycznym lub w kursywie hieroglificznej. Blok wapienny z dipinti - HB.229-HD.229. Fot. D.F. WieczorekZostały one pozostawione przez starożytnych budowniczych świątyń na surowo opracowanych licach bloków wapiennych i piaskowcowych (w drugim przypadku tylko na terenie Świątyni Tuthmosisa III). Wiele z nich szczęśliwie się zachowało, do czasów współczesnych, w fundamentach, rdzeniach ścian, na przysłoniętych lub niewykończonych partiach ścian. Niemniej jednak, większość z nich uległa bezpowrotnemu zatarciu, zniszczeniu lub intencjonalnie zostały usunięte w procesie konstrukcji i dekoracji świątyni. Dokumentacja facsimile dipinto. Fot. D.F. Wieczorek

  Do dziś zadokumentowane zostały 532 dipinti budowlane pochodzące z różnych części Świątyni Hatszepsut i 222 na terenie Świątyni Tuthmosisa III. Całość rozpoznanego materiału ściśle odpowiada czterem rozpoznanym etapom prac budowlanych: (1.) wydobyciu kamiennego materiału budowlanego w kamieniołomie, (2.) jego transportowi, (3.) dalszemu opracowaniu bloków w bezpośredniej okolicy prac konstrukcyjnych oraz (4.) ostatnim fazom prac konstrukcyjnych na stanowisku.

 

 

 

Bibliografia:

 

 

Wieczorek, D.F., The building dipinti documentation project in the Temples of Hatshepsut and Thutmose III at Deir el-Bahari. Documentation method, Göttinger Miszellen: Beiträge zur ägyptologischen Diskussion 254, 2018, pp. 139–147.

Wieczorek, D., Building dipinti in the Hatshepsut and Thutmose III Temples at Deir el-Bahari: Summarising Four Seasons of Work (2006, 2008, 2009, 2011), [in:] Non-textual marking systems in Ancient Egypt, Lingua Aegyptia Studia monographica, 16, Hamburg 2015, pp. 49-57 ♦

Wieczorek, D., Building dipinti in the Temple of Thutmose III. Documentation work, season 2011, Polish Archaeology in the Mediterranean XXIII/1 (Research 2011), 2014, pp. 221-228 ♦

Wieczorek, D., Building dipinti in the Temple of Hatshepsut. Documentation work, season 2007/2008, Polish Arcaeology in the Mediterranean XX (Research 2008), 2012, pp. 203-211.  ♦

Wieczorek, D.F., Observations on Building dipinti in the Temple of Hatszepsut at Deir el-Bahari, [in:] Dolińska, M., Beinlich, H. (eds), 8. Ägyptologische Tempeltagung: Interconnections between Temples, Königstum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 3,3, Wiesbaden 2010, pp. 213-220.  ♦

Wieczorek, D.F., Some Remarks on the Dates in the Building-Dipinti Discovered in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, [in:] J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk (eds), Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research Pułtusk 22-24 June 2009, Pułtusk 2009, pp. 207-211, figs. 105-107.  ♦

Wieczorek, D., Tutmozydzkie dipinti budowlane a ostraka hieratyczne z tego samego okresu, Rocznik Archeologiczny Instytutu Archeologii UW Tom I (1), 2009, pp. 155-161.

Wieczorek, D., Building dipinti from The Temple of Hatshepsut, Preliminary Remarks, 2005/2006, Polish Archaeology in the Mediterranean XVIII (Reports 2006), 2009, pp. 285-289.  ♦

 


Kierownik projektu: Dawid F. Wieczorek

Kontakt: dawidfwieczorek@uw.edu.pl

 


 

Dwuletni Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 2012nr umowy UMO-2012/05/N/HS3/01391, realizowany w Zakładzie Egiptologii Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk: 2013-2015

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START: Edycja 2010

 


 

 

 


 Projekty egiptologiczne   |   Projekty archeologiczne     |   Projekty  konserwatorskie i architektoniczne   |   Raporty   |   Historia badań