Publications 1970-1979

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1979


Karkowski, J., Deir el-Bahari 1974-1975 (travaux égyptologiques), EtudTrav XI (1979), pp. 217-220.
Karkowski, J., The question of the Beautiful Feast of the Valley as represented in the temple of Queen Hatshepsut at Deir el-Bahari, [in:] W.F. Reineke (ed.), First International Congress of Egyptology. Cairo, October 2-19, 1976. Acts, Berlin 1979, pp. 359-364.
Laskowska-Kusztal, E., Remarques sur le sanctuaire ptolémaique à Deir el-Bahari, [in:] W.F. Reineke (ed.), First International Congress of Egyptology. Cairo, October 2-19, 1976. Acts, Berlin 1979, pp. 419-421.
Śliwa, J., Representations of the Triumphant Ruler in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, Folia Orientalia 20 (1979), pp. 165-169.
Tefnin, R., La statuaire d'Hatshepsout. Portrait royal et politique sous la 18e Dynastie, Monumenta Aegyptiaca 4, Bruxelles 1979.
The Temple of Queen Hatshepsut. Results of the Investigations and Conservation Works of the Polish-Egyptian Archeological Mission 1968-1972 1, Warsaw 1979.
Wysocki, Z., Deir el-Bahari 1974-1975, EtudTrav XI (1979), pp. 207-216.
Wysocki, Z., Deir el-Bahari 1975-1976, EtudTrav XI (1979), pp. 221-228.
Wysocki, Z., W świątyni królowej Hatszepsut, Problemy 6 (1979), pp. 14-21.

 

 do początku

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1978


Karkowski, J., Deir el-Bahari 1973-1974 (travaux égyptologiques), EtudTrav X (1978), pp. 397-406.
Laskowska-Kusztal, E., Un atelier de perruquier à Deir el Bahari, EtudTrav X (1978), pp. 83-121.
Marciniak, M., Un reçu d’offrande de Deir el-Bahari, BIFAO 78 (1978), pp. 165-170.
Michałowski, K., Deir el-Bahari, [in:] The Frontiers of Human Knowledge, Acta Universitatis Upsaliensis C:38, Uppsala 1978, pp. 163-169.
Wysocki, Z., Deir el-Bahari 1973-1974, EtudTrav X (1978), pp. 387-396.

 

 do początku

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1977


Dzierżykraj-Rogalski, T., Piętnaście lat działalności Pracowni Ekologii Człowieka i Paleopatologii przy Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, Nauka Polska 11-12 (1977), pp. 139-146.
Schenkel, W., Zur Frage der Vorlagen spätzeitlichen Kopien, [in:] Assmann, J., Feucht, E., Grieshamer, R. (eds), Fragen an die altägyptische Literatur. Studien zum Gedenken an Eberhard Otto, Wiesbaden 1977, pp. 417-441.
Wysocki, Z., Denkmälern zu Hilfe, Polen Kaleidoskop, Warszawa 1977, pp. 182-186.
Wysocki, Z., Bardzo trudne piękno, Głos Wybrzeża 258 (12.11.1977).

 

 do początku

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1976


Brovarski, E., Senenu, High Priest of Amun at Deir el-Bahri, JEA 62 (1976), pp. 57-73.
Karkowski, J., Studies on the Decoration of the Eastern Wall of the Vestibule of Re-Horakhty in Hatshepsut's Temple, EtudTrav IX (1976), pp. 67-80.
Karkowski, J., Deir el-Bahari 1972-1973 (travaux égyptologiques), EtudTrav IX (1976), pp. 251-260.
Kozłowski, J.K., Recherches prehistoriques dans la cirque de Deir el Bahari, EtudTrav IX (1976), pp. 47-67.
Kozłowski, J.K. (ed.), Deir el-Bahri (Habitat préhistorique) fasc. I. Travaux de la mission archéologique de l’Université Jagiellonne en Égypte, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 444. Prace archeologiczne zeszyt 24, Cracovie1976.
Kozłowski, J.K., Śliwa J., Deir el-Bahari (Badania misji archeologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1974), Sprawozdania archeologiczne 28 (1976), pp. 37-51.
Niwiński, A., Les colonnes proto-doriques avec inscriptions du Temple de Hatchepsout à Deir el Bahari, EtudTrav IX (1976), pp. 81-111.
Schulze, P.H., Herrin beider Länder Hatschepsut, Lübbe 1976.
Wójcik, J., Zastosowanie fotogrametrii w badaniach archeologiczno-architektonicznych świątyni Hatszepsut, Ochrona Zabytków 29, No. 3 (114) (1976), pp. 218-222.
Wysocki, Z., Deir el-Bahari 1972-1973, EtudTrav IX (1976), pp. 241-250.

 

 do początku

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1975


Karkowski, J., Dzieje, przebieg odsłaniania i rekonstrukcji świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, Biuletyn informacyjny PKZ 27 (1975), pp. 3-11.
[The History, Process of Unearthing and Reconstruction of the Hatshepsut Temple at Deir el-Bahari, [in:] The Temple of Queen Hatshepsut. Results of the Investigations and Conservation Works of the Polish-Egyptian Archaeological and Preservation Mission Deir el-Bahari 1, Warsaw 1975, pp. 5-20].
Karkowski, J., Dekoracje kolumn górnego dziedzińca. Nota egiptologiczna, Biuletyn informacyjny PKZ 27 (1975), pp. 21-32 [The Decoration of the Upper Court Columns – an Egyptological Note, [in:] The Temple of Queen Hatshepsut. Results of the Investigations and Conservation Works of the Polish-Egyptian Archaeological and Preservation Mission Deir el-Bahari 1, Warsaw 1975, pp. 31-44].

Niewalda, W., Teoretyczna rekonstrukcja i studia modularne wschodniej ściany górnego dziedzińca świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, Biuletyn informacyjny PKZ 27 (1975), pp. 63-90.
Samborski, M., Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy ścianie z niszami na górnym dziedzińcu świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari, prowadzone przez ekipy PKZ w latach 1967-1971, Biuletyn Informacyjny PKZ 27 (1975), pp. 91-102 [Reconstruction and Conservation Work on the Niches in the Upper Courtyard of the Temple of Queen Hatshepsut at Deir el-Bahari, carried out by PKZ teams in 1967-1971, [in:] The Temple of Queen Hatshepsut. Results of the Investigations and Conservation Works of the Polish-Egyptian Archaeological and Preservation Mission Deir el-Bahari 2, Warsaw 1980, pp. 107-118].
Tefnin, R., La chapelle d’Hathor du temple d’Hatshepsout à Deir el-Bahari: La recherche de l'harmonie dans l'architecture égyptienne, CdE 50 (1975), pp. 136-150.
Wysocki, Z., Stan obiektu przed rozpoczęciem prac i zamierzenia konserwatorskie, Biuletyn informacyjny PKZ 27 (1975), pp. 13-20 [The State of Preservation of the Object prior to Starting the Works and Intended Course of Conservation, [in:] The Temple of Queen Hatshepsut. Results of the Investigations and Conservation Works of the Polish-Egyptian Archaeological and Preservation Mission Deir el-Bahari 1, Warsaw 1975, pp. 21-30].
Wysocki, Z., Karkowski, J., Deir el-Bahari 1971-1972, EtudTrav VIII (1975), pp. 341-348.

 

 do początku

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1974


Lipińska, J., Studies on the reconstruction of the Hatshepsut temple at Deir el-Bahari – A collection of the temple fragments in the Egyptian Museum, Berlin, [in:] Festschrift zum 150 Jährigen Bestehen des Berliner Ägyptischen Museums, Berlin 1974, pp. 163-171, pls. 18-23.
Śliwa, J., Kozłowski, J.K., Deir el-Bahari (Investigation by the Jagiellonian University Archaeological Expedition during 1974), Recherches Archeologiques, Cracow 1974, pp. 77-90.

 

 do początku

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1973


Tefnin, R., L'an 7 de Touthmosis III et d'Hatshepsout, CdE 48, No. 96 (1973), pp. 232-242.
Wysocki, Z., Na Ratunek, Polska 4 (1973), pp. 8-9, 20.
Wysocki, Z., Deir el-Bahari, EtudTrav VII (1973), pp. 253-262.

 

 do początku

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1972


Dzierżykraj-Rogalski, T., Remains of a mummy of the Late Period found in a rock-tomb above the Temple of Queen Hatshepsut at Deir el-Bahari (Egypt), EtudTrav VI (1972), pp. 93-100.
Saleh, A.-A., Some Problems Relating to the Pwenet Reliefs at Deir el-Bahari, JEA 58 (1972), pp. 140-158.

 

 do początku

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1971


Krzyżanowski, L., Ośrodek Architektury Egipskiej Pracowni Konserwacji Zabytków (The Centre of Egyptian Architecture of the Ateliers for Conservation of Cultural Property), Ochrona Zabytków 3 (1971), p. 214.
Misiorowski, A., Restauracja ściany wieńczącej nad III tarasem świątyni Hatszepsut w Deir el Bahari /z prac misji PKZ w Egipcie/, Ochrona Zabytków 3 (1971), pp. 190-193. 
Walle, B. van de, Un bloc sculpté provenant de la chapelle des offrandes de Thoutmosis Ier au temple de Hatshepsout à Deir el-Bahari, CdE 46, no. 91 (1971), pp. 23-34.

 

 do początku

 


1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979    


 

1970

 

Dąbrowski, L., The Main Hypostyle Hall of the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, JEA 56 (1970), pp. 101-104.

Knell, H., Der Tempel der Hatschepsut in Theben-West (Deir el-Bahri), Antike Welt 1,1 (1970), pp. 44-47.

Schulman, A.R., Some Remarks on the Alleged „Fall” of Senmut, JARCE 8 (1969-1970), pp. 29-48.

 

 do początku