O nas

  Polsko-Egipska Misja Archeologiczno-Konserwatorska w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari została utworzona w roku 1961 przez prof. Kazimierza Michałowskiego, który pełnił także funkcję jej pierwszego kierownika.

  Prace są prowadzone z ramienia Polskiej Stacji w Kairze, która przerodziła się w 1990 r. w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW. Bardzo ściśle współpracujemy także z Egipskim Ministerstwem Starożytności.

  Misja działa w terenie w każdym sezonie przez prawie pół roku zatrudniając dużą grupę archeologów i egiptologów, a także konserwatorów, architektów i inżynierów z różnych krajów. W ramach studiów nad poznaniem historii budowli, jej dekoracji i architektury prowadzonych jest szereg projektów badawczych.

  Od początku istnienia misji głównym zadaniem była przede wszystkim rekonstrukcja popadłej w ruinę wspaniałej budowli i przywrócenie jej dawnego blasku. Dzięki wspólnemu wysiłkowi członków misji, a także współpracy z Egipskim Ministerstwem Starożytności możliwe stało się udostępnianie do zwiedzania kolejnych części świątyni.

  Misja finansowana jest przede wszystkim z funduszy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW, ale także dzięki grantom Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, jak również z pieniędzy sponsora, PKN Orlen S.A.

  Szczególne podziękowania należą się instytucjom, dzięki którym możliwa jest nasza obecność na terenie świątyni: Egipskiej Służbie Starożytności i Egipskiemu Ministerstwu Starożytności oraz ich oddziałom na Górny Egipt oraz w Gurna i ich dyrektorom i pracownikom, którzy czynią współpracę zgodną i owocną, a także inspektorom, którzy co roku współpracują z misją.

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzania zarówno samej świątyni Hatszepsut jak i strony jej poświęconej.

 

 

 

dr Zbigniew E. Szafrański

Kierownik misji

  


 

 

 

Nasze Centrum:

 

 

 

 

Nasi sponsorzy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt strony: Jadwiga Iwaszczuk